دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 - 05 رمضان 1439 - 21 مه 2018
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه بیست و هفتم ارديبهشت 1397 ساعت 14:28
فارسی | English
صفحه خانه نقشه سایت تماس با ما
  امروز
دوشنبه
ارديبهشت 1397
31
قمری:05 رمضان 1439

میلادی:21 مه 2018
 
  مجموعه قوانين و مقررات
قانون بودجه سال 1396

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396

آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن

آيين نامه استفاده از اراضي ،احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهر ها ومحدوده روستا

آيين نامه نحوه بررسي وتصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي ،ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي ومعماري كشور

دستور العمل اجرايي قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها

بخشنامه سرجمع (فنی و اجرایی)

شرایط عمومی پیمان (فنی و اجرایی)

ضوابط جلوگيري ازافزايش محدوده شهر

ضوابط ومعيارهاي استقرارواحد ها وفعاليت ها وفعاليت هاي صنعتي وتوليدي

ضوابط ومقررات شهرسازي ومعماري ايراني-اسلامي

فصل ششم (ورود به خدمت ) و فصل هفتم ( استخدام) قنون مديريت خدمات كشوري

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران

قانون تعيين وضعيت املاك واقع درطرحهاي دولتي وشهرداري ها

مبحث_دوم_مقررات_ملي_ساختمان[1]

فهرست بهای ابنیه سال 95 (فنی و اجرایی)

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن