دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 - 05 رمضان 1439 - 21 مه 2018
آخرین بروزرسانی : پنجشنبه بیست و هفتم ارديبهشت 1397 ساعت 14:28
فارسی | English
صفحه خانه نقشه سایت تماس با ما
 
امروز : 562
ديروز : 3380
ماه : 98543
سال جاری : 216706
 
  هیئت عامل استانی
ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف هیات عامل استانها

 

ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف هیاتهای عامل استانها در جلسه مورخ  22/9/1390 هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مطابق ذیل تصویب و جهت اقدام ابلاغ می گردد .

الف – ساختار تشکیلاتی هیاتهای عامل استانها :

هیات عامل استان با ماموریت " مدیریت تحقق برنامه های اجرایی سالیانه طرحهای عمران و بهسازی شهری " در کلیه استانهای کشور تشکیل می گردد که فعالیت آنها در مرکز هماهنگ خواهد شد.

اعضای هیات عامل به شرح ذیل می باشد .

1- مدیرکل راه و شهرسازی استان به عنوان " رئیس هیات عامل "

2- رییس اداره بافتهای فرسوده شهری راه و شهرسازی استان به عنوان "دبیر هیات عامل "

3 – مدیرعامل شرکت عمران ومسکن سازان استان به  عنوان " عضو " هیات عامل

4- یک نفر از مدیران ستادی شرکت مادر به عنوان " عضو " هیات عامل

5- عاملیت ذیحساب بدون حق رای در تمامی جلسات هیات عامل حضور داشته و مراقبت های قانونی لازم را به عمل خواهند آورد .

تبصره 1) تا زمان واگذاری شرکتهای استانی مدیرعامل شرکت استانی به عنوان عضو هیات عامل با حق رأی و رئیس اداره بافت فرسوده شهری استان بدون حق رأی خواهند بود .

تبصره 2) تصمیمات هیات عامل با اکثریت آرا متضمن نظر موافق رئیس هیات و مدیر ستادی عضو هیات عامل قابلیت اجرا خواهد داشت

تبصره 3) امضای قراردادها و اسناد تعهد آور توسط رئیس و یکی از اعضای هیات عامل خواهد بود و برداشت از حسابهای استانی شرکت مادر با امضای رئیس ، یکی از اعضا هیات عامل و عامل ذیحساب امکان پذیر خواهد بود .

ب – وظایف و اختیارات هیاتهای عامل استانها :

1- " تحقق برنامه اجرایی سالیانه شرکت مادر در استان " که براساس شرح وظایف
و اختیارات تعیین شده ذیل مطابق مفاد اساسنامه ای شرکت ، قانون محاسبات ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مالی ، معاملاتی ، اجرایی و برنامه ای و نیز قوانین و سایر مصوبات ابلاغی با رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام می پذیرد .

تبصره : هیاتهای عامل استانها در انجام وظایف محوله و ماموریت فوق الاشاره کلیه اختیارات قابل تفویض هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر را مطابق مفاد اساسنامه ای شرکت با رعایت مقررات ، آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی دارا می باشند . و بنا به ضرورت از همکاری و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان کارگزار ،
مشاوره ، پیمانکار و نظایر آن با رعایت قوانین ، مقررات و آئین نامه معاملات شرکت مادر با هماهنگی دفاتر ستادی ذیربط استفاده می نمایدو حق الزحمه مربوط از محل اعتبارات مربوط و بودجه مصوب شرکت تامین می شود .

2- مدیریت محلی تحقق برنامه های شرکت در استان شامل :

2-1- ارائه پیشنهاد در تهیه و تدوین برنامه اجرایی سالیانه شرکت در استان

2-2- بررسی و تایید گزارشات پیشرفت کار برنامه در بخشهای مختلف برنامه و ارائه به دفاتر ستادی ذیربط

2-3- اقدام در جهت شناسایی ، خرید ، فروش ، تجمیع و تفکیک املاک ، اراضی و مستحدثات مرتبط با فعالیت
و برنامه های شرکت مطابق ضوابط و مقررات مربوطه و آئین نامه معاملاتی شرکت مادر

2-4- اقدام در جهت اطلاع رسانی به موقع و مستندسازی اقدامات انجام گرفته در استان و همکاری در ارزیابی عملکرد استان

2-5- پیگیری و نظارت محلی در پیشرفت اجرایی پروژه ها درقالب قراردادهای منعقده و انجام اقدامات حقوقی لازم

2-6- ایجاد و هدایت منابع مالی و  غیرمالی و سرمایه های ( داخلی و خارجی ) و مشارکتهای مردمی و خصوصی مورد نیاز طرحها مطابق برنامه اجرایی سال

2-7- اقدام در جهت معرفی عمومی طرحها و جلب حمایتهای محلی در تسریع و تصویب طرحها در کمیسیون های ذیربط و مذاکره و ایجاد زمینه های توافق بین دستگاهی با مسئولین استان ، شهرداریها ، دستگاههای اجرایی محلی
و نهادهای عمومی و خصوصی در جهت تحقق بهنگام و موفق برنامه های شرکت

2-8- هماهنگی با بخشهای مختلف ستادی مرکز در جهت تحقق بهنگام و مناسب برنامه اجریی سالیانه استان و نیز سایر مصوبات و بخشنامه های ابلاغی

3- شناسایی و ایجاد ابزارهای جدید تامین منابع مالی و مشارکتها و معرفی طرحهای دارای توجیه اقتصادی
و اجتماعی مرتبط با وظایف و ماموریتهای شرکت

4- پیگیری ومراقبت در جمع آوری و اجرای مجدد شبکه های تاسیساتی آب ، برق ، گاز ، مخابرات و سایر خدمات شهری با هماهنگی دستگاههای ذیربط مطابق نقشه ها و ضوابط طراحی شده طرح و انجام توافقات لازم .

5- مراقبت و حفظ و نگهداری داراییهای شرکت اعم از پروژه های اجرایی ، اموال ، اسناد ، اراضی ، املاک ، مستحدثات سهام و امتیازات موجود در استان تا زمان تحویل به طرفهای ذیربط

سایر :

1-  مسؤلیت هماهنگی و پیگیری موضوع این مصوبه در ستاد با معاون برنامه ریزی و توسعه می باشد و اعضای ستادی هیات های عامل موظفند در اجرای وظایف محوله و ارائه گزارش عملکرد تحقق ماهیانه برنامه استان ذیربط به معاونت مزبور نهایت همکاری و پیگیری لازم را به عمل آورند.

2-  دبیران هیات عامل موظفند صورتجلسات و تصمیمات متخذه هیات عامل استان خود را حداکثر ظرف یک هفته ارسال نمایند .

3- کمیته بررسی مصوبات هیات های عامل مرکب از نماینده ذیحسابی و امور مالی و دفتربرنامه ریزی و بودجه زیر نظر مدیرکل دفتر حقوقی مسؤلیت تطبیق مصوبات را بر عهده داشته و موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ارجاع صورتجلسه ، مغایرت های قانونی ، مالی ، بودجه و برنامه ای را در صورت وجود برای اصلاح به دبیر هیات اعلام نمایند.